– NL –

Wedstrijdreglement – Raad de 4 overblijvende deelnemers KDB Cup 2023 en win gesigneerd shirt Kevin De Bruyne

De “Raad de 4 overblijvende deelnemers KDB Cup 2023” waarbij een gesigneerd shirt van Kevin De Bruyne kan gewonnen worden, loopt van 3/2/2023 12u tot en met 10/2/2023 12u op de Facebook-, Instagram en Twitter-pagina van KDB Cup.

Meedoen aan de “Raad de 4 overblijvende deelnemers KDB Cup 2023” is gratis. Er is geen minimumleeftijd.

Iedereen kan slechts één keer per kanaal (Facebook, Instagram en Twitter) meespelen met de “Raad de 4 overblijvende deelnemers KDB Cup 2023” en antwoorden mogen niet worden aangepast.

Medewerkers van de KDB Cup zijn uitgesloten van deze wedstrijd.

Bij de “Raad de 4 overblijvende deelnemers KDB Cup 2023” moet je correct antwoorden op de vier vragen en de schiftingsvraag zo goed mogelijk benaderen.

De winnaar is degene die de vier ploegen kon raden en die het dichtste antwoord heeft gegeven op de schiftingsvraag. Indien er een ex aequo is wordt de persoon die eerst geantwoord heeft als winnaar aangeduid.

De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd aan de hand van een privé bericht op Facebook-, Instagram of Twitter vanuit KDB Cup.

De prijs dient persoonlijk afgehaald te worden (adres wordt bekend gemaakt in privé bericht).

Bij misbruik kan de speler worden uitgesloten van de “Raad de 4 overblijvende deelnemers KDB Cup 2023”.

– EN –

Contest Rules – Guess the 4 remaining participants KDB Cup 2023 and win signed shirt Kevin de Bruyne

The “Guess the 4 remaining participants KDB Cup 2023” in which a signed shirt of Kevin de Bruyne can be won runs from 3/2/2023 12h to 10/2/2023 12h on the Facebook, Instagram and Twitter page of KDB Cup.

Joining the “Guess the 4 remaining participants KDB Cup 2023” is free. There is no minimum age.

Everyone can only play once per channel (Facebook, Instagram and Twitter) with the “Guess the 4 remaining participants KDB Cup 2023” and answers cannot be changed.

Employees of the KDB Cup are excluded from this competition.

At the “Guess the 4 remaining participants KDB Cup 2023” you must correctly answer the four questions and approach the subsidiary question as best as possible.

The winner is the one who could guess the four teams and who gave the closest answer to the subsidiary question. If there is an ex aequo, the person who first replied is designated as the winner.

The winners will be contacted personally by means of a private message on Facebook, Instagram or Twitter from KDB Cup.

The prize must be picked up personally (address will be announced in private message).

In the event of abuse, the player may be excluded from the “Council the 4 remaining participants KDB Cup 2023”.