fbpx

– NL –

KDB Cup regels en richtlijnen winactie toegangsticket BV-wedstrijd 2023

Concept

Vanuit KDB Cup organiseren we een winactie. Via ons eigen Facebook-kanaal geven we toegangstickets weg voor de BV-wedstrijd – en aansluitende Open Air Party – die plaatsvindt op vrijdag 9 juni 2023. In totaal worden 10 winnaars aangeduid. Elke winnaar wint maximaal één (1) toegangsticket voor de BV-wedstrijd op vrijdag 9 juni 2023.

Deelnemen

Om deel te nemen reageren mensen op onze post met een voorspelling van het totaal aantal doelpunten dat gescoord zal worden tijdens de wedstrijd Manchester City tegen Chelsea die plaatsvindt op zondag 21 mei.

Indien er meer deelnemers de correcte score voorspelden dan dat er tickets zijn om weg te geven, zullen de deelnemers die eerst de correcte score deelden gekozen worden als winnaars.

Deelnemen kan vanaf de post met desbetreffende winactie online staat tot en met zondag 21 mei om 12u00. In het geval de voetbalwedstrijd van 21 mei verplaatst naar een eerder uur of eerdere datum, zal indien nodig een nieuw eindmoment van de winactie gecommuniceerd worden via de sociale media van KDB Cup.

Alle deelnemers kunnen slechts één (1) maal een score doorgeven. Wie nog een antwoord doorgeeft of aanpast na het verstrijken van de deadline, maakt geen kans meer op een toegangsticket voor de BV-wedstrijd op vrijdag 9 juni 2023.

Winnaars

Na afloop van de wedstrijd Manchester City tegen Chelsea op zondag 21 mei worden de winnaars gecontacteerd. Winnaars worden privé gecontacteerd op de eerstvolgende werkdag na afloop van de wedstrijd waarbij een e-mailadres zal gevraagd worden om het ticket naar te verzenden. Winnaars zijn in dit geval de eerste 10 deelnemers die de correcte score raadden.

– EN –

KDB Cup rules and guidelines win entry ticket BV competition 2023

Concept

From KDB Cup, we are organising a win action. Through our own Facebook channel, we are giving away entry tickets to the BV competition – and subsequent Open Air Party – which will take place on Friday 9 June 2023. A total of 10 winners will be designated. Each winner will win a maximum of one (1) entry ticket to the BV contest on Friday 9 June 2023.

Participate

To participate, people respond to our post with a prediction of the total number of goals that will be scored during the Manchester City v Chelsea match taking place on Sunday 21 May.

If more participants predicted the correct score than there are tickets to give away, the participants who shared the correct score first will be chosen as winners.

Participation is possible from the post with relevant win action online until Sunday 21 May at 12 noon. In case the 21 May football match moves to an earlier hour or date, a new end time of the win action will be communicated via KDB Cup social media if necessary.

All participants can submit a score only once (1). Anyone who submits or modifies an answer after the deadline has passed will no longer stand a chance of winning an entry ticket to the BV competition on Friday 9 June 2023.

Winners

Winners will be contacted after the Manchester City v Chelsea match on Sunday 21 May. Winners will be contacted privately on the next working day after the match where an email address will be requested to send the ticket to. Winners in this case will be the first 10 participants who guessed the correct score.