fbpx

– NL –

Reglement KDB Cup tombola 2024

 1. De actie wordt georganiseerd door KVE DRONGEN (KDB Cup), Sint-Gerolfstraat 16, 9031 DRONGEN.

 2. De actie staat open voor alle personen.

 3. Deelname impliceert aanvaarding van dit reglement.

 4. De actie loopt op zaterdag 1 juni 2024 van 10h00 tot 16h15 met lottrekking om 16h30 en op zondag 2 juni 2024 van 10h tot 15h15 met lottrekking om 15h30. De verkoop loopt dagelijks zolang de voorraad van de tombolaloten strekt.

 5. 1 tombola biljet is 4 euro (3 loten voor 10 euro) en er mogen meerdere loten per klant gekocht worden. Er is geen leeftijdslimiet op deelname. De eventuele minderjarige winnaars dienen een volwassen ouder/voogd of wettelijke vertegenwoordiger op te geven voor het ontvangen van de prijs.

 6. Totale prijzenpot gedurende de KDB Cup 2024 op 1 & 2 juni: 2 gesigneerde shirts van Kevin De Bruyne (1 shirt/dag) en 1 paar schoenen gesigneerd door Kevin De Bruyne (de organisatie loot dit op voorhand willekeurig uit). De organisatie behoudt zich het recht om op elk moment de prijzenpot uit te breiden, verminderen of op een andere manier te wijzigen indien dat nodig of wenselijk is.

 7. De lottrekking gebeurt door een onschuldige hand binnen de organisatie en er zal door de organisatie op voorhand bepaald worden welke prijs als eerste getrokken worden, welke als tweede en zo verder. Nadien is hier geen discussie mogelijk!

 8. De winnaar kan zijn prijs op vertoon van het winnende tombola lotje en zijn of haar identiteitskaart komen ophalen op het secretariaat van de KDB Cup op zaterdag tot uiterlijk 19 u en zondag tot uiterlijk 18u. Alle prijzen dienen ter plaatse opgehaald te worden.

 9. De winnaars geven de uitdrukkelijke toelating dat er een foto wordt genomen en deze wordt gebruikt op de publiciteitskanalen.

 10. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij deze niet tijdens de KDB Cup 2024 opgehaald heeft.

 11. Alle niet-opgehaalde prijzen zullen via een ander kanaal/actie of wedstrijd worden verloot of weggegeven. KVE Drongen (KDB Cup) is ten allen tijde vrij om te bepalen wat, wanneer, en waar dit opnieuw verloot of gegeven wordt.

 12. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de inhoud van de actie wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de actie gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege KVE Drongen (KDB Cup) zijn zonder verhaal.

 13. KVE Drongen (KDB Cup) behoudt zich het recht voor de actie of een deel van de actie ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De KVE Drongen (KDB Cup) kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege KVE Drongen (KDB Cup).

 14. De informatie en personengegevens die bij deze actie verzameld worden, zijn bestemd voor het interne gebruik van de organisator door middel van verwerking van gegevens. Zij kunnen evenwel doorgegeven worden aan de organismen die contractueel verbonden zijn met de organisator. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.

 15. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog houdt KVE Drongen (KDB Cup) zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties van KVE Drongen (KDB Cup) uit te sluiten.

 16. Door hun deelname aan de actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.

 17. Toegang tot het bijwonen van de wedstrijden is onderworpen aan alle toepasselijke regelgeving en reglementen.

 18. Voor zover wettelijk toegestaan zijn noch de organisatie of derden verantwoordelijk of aansprakelijk voor  het enig verlies, schade of letsel voorkomende of verbonden aan de deelname van de actie/prijs.